Fietspaden in en door de natuurgebieden


Home
Haaksbergen en het fietspadennet
Fietspaden in de natuurgebieden
Fietsroutes
Fietspaden in het Buitengebied
Contact


Logisch toch dat veel mensen willen genieten van deze uitzonderlijke rijkdom. Tot in de jaren 80 echter waren deze gebieden nauwelijks toegankelijk. Vanaf 1982 is hierin duidelijk verandering gekomen. Op initiatief van enkele particulieren is men begonnen met de aanleg van fietspaden.Gedurende nu al weer ruim 20 jaar werken vrijwilligers aan de fietspaden: in eerste instantie werd er veel tijd en aandacht besteed aan het aanleggen, in de loop der jaren is het accent komen te liggen op het onderhoud van de paden.

In dat jaar start de Stichting Rijwielpaden Haaksbergen (SRH) met de aanleg. Met financiŽle en materiŽle steun van de Gemeente, alsmede door ondersteuning van nu 2000 donateurs, zijn door vrijwilligers vele kilometers prachtige fietspaden gerealiseerd.
 In 2003 is met de aanleg van de laatste 20 kilometers het project voltooid. Vanaf 2004 wordt er door een 7-tal vrijwilligers een circuit van 65 km fietspaden onderhouden. Behalve dat in alle natuurgebieden een uitgebreid net van fietspaden ligt, zijn nu ook al deze gebieden onderling door paden verbonden. Tevens zijn er goede fietsverbindingen gemaakt met de omliggende gemeenten Hengelo, Enschede en Eibergen, alsmede naar het Duitse achterland.Vrijwilligers hard aan het werk.


Het aanleggen van een fietspad gebeurt als volgt:
 
1. Machinaal wordt een cunet gegraven, d.i. een sleuf van 1.40 breed en 0.15 diep
2. In de sleuf wordt een puinlaag van 10 cm dik aangebracht
3. De puinlaag wordt aangetrild
4. Er wordt een deklaag aangebracht, bv. met fijn puin of Gralux van 5 cm dik
5. De deklaag wordt ook met de trilplaat vastgelegd. Daarna wordt nog wel een dun laagje fijn 
    split verstrooid.
6. Tot slot worden afscheidingspalen geplaatst op ongeveer 20 meter onderlinge afstand. Hiervoor
    wordt hout van de lariks of de inlandse eik gebruikt en om inwateren te voorkomen worden de
    palen schuin afgezaagd. Ze zijn 1.10 m. lang
 
De materiaalprijs per kilometer aangelegd fietspad bedraagt ca € 6000.00 Het onderhoud gebeurt zowel handmatig als machinaal. De SRH maakt gebruik van een kleine trekker. Vooraan zit een soort kromme hark die de bovenlaag van het pad en het onkruid loskrabt. Aan de achterkant is een driehoekig sleepapparaat bevestigd, dat het pad weer vlaksleept. Na drie tot vijf jaar wordt er een nieuwe deklaag aangebracht.