fietskop.jpgMaatschappelijk debat
Ruimtelijke ordening is de arena van kampioenen met geld of visie die willen bouwen. Wie wil bouwen, die wil meestal geld verdienen, of anders een groepsbelang dienen.

In de praktijk van de ruimtelijke ordening is er geen kampioen die voor recreatieve fietsers opkomt. Fietsen is voor de kampioenen net zoiets als een baard dragen: misschien kom je morgen wel zonder.
In plaats van fietsen kun je ook biljarten of naar de sportzaal, en reizen doe je met zwaardere middelen.
Als fietser ben je sowieso geen lid van een groep, en als je geen geld aan vervoer uitgeeft dan zul je het ook wel niet hebben...

Het geld dat aan fietspaden wordt besteed, gaat voor 95% naar plaatsen waar fietsers een gevaar voor zichzelf en hun omgeving waren geworden, dus niet naar plaatsen waar fietsers voor hun plezier zijn.
Hoewel er 14 miljoen recreatieve fietsers zijn, en er nauwelijks meningsverschillen bestaan wat recreatief fietsen bevordert, is de recreatieve achteruitgang van het wegennet tegelijk sluipend en overweldigend.

In het geweld van de arena waar verstedelijking plaatsvind, zal de fietser mee moeten vechten. Hij zal vierkante meters moeten claimen en kopen, en zijn netwerk uitrollen, of hij zal in de geschiedenisboekjes verdwijnen net als kaatsen, bikkelen en hoepelen.
In plaats van de hand op te houden bij de tegenpartij, zal de fietser in naam van het algemeen belang zelf initiatieven moeten nemen en misschien andere bouwers voor voldongen feiten stellen.
Zo werkt het in de wegenbouw: hier ligt al een pad van ons, maakt u maar een tunneltje als u kruisen wilt...
Zo kan ook een recht van overweg door een vooruitziende gemeente worden overgedragen aan een regionale of landelijke instelling die minder te duchten heeft van electorale veranderingen, en die de rechten van vrij verkeer statutair verankerd heeft. Aan een fietspadenstichting bijvoorbeeld...

Weblog
Discussie over al deze onderwerpen is mogelijk via
www.fietspadenstichting.blogspot.com

En de voetgangers dan?

Momenteel is er veel politieke aandacht voor wandelvoor-zieningen op het platteland. Dat is een goede zaak, en veelal zijn dit voorzieningen waar fietsers ook gebruik van maken.

Als er tenminste een goede fietsparkeerplek is, en als de wandelplek bereikbaar is zonder met gemotoriseerd recreatieverkeer volgeslibde plattelandswegen te hoeven gebruiken.

De urgentie van meer fietspaden wordt met de toename van plattelandswandelen helaas alleen maar groter, want het wandelen is al een eind op weg in de visieuze cirkel die straks alle recreanten noopt om met de auto naar een plek te gaan waar het nog rustig is.
Rust wordt een exploitabele attractie net als een weidewinkel of een pretpark, tenzij de fietser dicht bij huis doorgangen opeist en voorkomt dat het wandelpad straks de enige plek is waar hij nog rustig kan fietsen...

De gedachte dat fietsers en wandelaars voor elkaar moeten zorgen in plaats van elkaar de toegang tot paden te ontzeggen, komt voort uit de gemeenschappelijke behoefte aan rust. Hoewel beide niet altijd hetzelfde tracé hoeven te delen (wat op een onverharde weg met berijdbare zijkant wel heel goed kan), is het toch goed bij nieuwe voorzieningen van beide de verbindingsbehoefte te erkennen, en dan zeker niet de fietser naar een weg van hogere orde te willen verbannen.
Het is ook goed om onder ogen te zien dat een fietspad eigenlijk kwetsbaarder is dan een wandelpad...

Praatplek fietsbelangem.
De tijd dat vadertje staat voor alles zorgde lijkt kort geleden, maar er zijn tegenwoordig duizenden plaatsen waar beslist wordt over de belangen van fietsers. Als niemand het daar voor de fietser opneemt, dan is dat duizenden keren over ons en zonder ons. Misschien komt u daar al, en is het een goed idee om eens een plan voor de fiets te maken, misschien moet u eens naar zo’n plek toe om het heikele onderwerp aan te snijden...
Let u vooral op de betekenis die het beleid van de organisaties voor de RECREATIEVE fietser heeft..

Belangenorganisaties
Gemeenteraden
nationale fietsPADENstichting
voor natuurbeleving van deur tot deur
voorl. secretariaat:
Snelleveldstraat 27
1107 VS Amsterdam Zuidoost
tel 0625-088490, mail: info@fietspadenstichting.nl
!!! VAKATURES !!!                                                                         
fietsen leuker maken
NF-routes en NF-paden
padendatabase
knelpuntenvisualisatie
maatschappelijk debat
juridische en materiële ondersteuning