fietskop.jpgJuridische en materiële ondersteuning
Het aanleggen van paden is professioneel werk. Velen denken zelfs dat zoiets belangrijks als de infrastructuur, ook die van en voor fietsers, onder de regie van de overheid valt.
De waarheid is echter dat de meeste wegen en paden een eeuwenlange geschiedenis hebben, en de meest voor de hand liggende belanghebbenden zoals eigenaren en plaatselijke gebruikers hebben eigenlijk altijd de regie totdat de overheid, met goedvinden van die belanghebbenden, een eeuwigdurende onderhoudsverplichting op zich neemt.
Bospaden, ontsluitingswegen van bedrijven, instellingen en landgoederen vormen echter een netwerk van vervlochten belangen waar de overheid minder, maar de recreant juist meer interesse heeft.
De wegenwet en de natuurschoonwet zijn het belangrijkste houvast inzake de toegankelijkheid, maar er zijn ook allerlei privaatrechtelijke constructies zoals de erfdienstbaarheid, waarop recreanten hun eigen netwerken bouwen.
Vooral de nieuwe Kerkepadenstichtingen hebben daar veel ervaring mee opgedaan.

Weblog
Discussie over al deze onderwerpen is mogelijk via
www.fietspadenstichting.blogspot.com

Hoe helpt de stichting?
Geld
Overal in Europa komen grote budgetten vrij voor de realisatie van greenways, groene infrastructuur waar alle ongemotoriseerd verkeer kan en mag komen. Oude spoorbeddingen en jaagpaden worden bij honderden kilometers tegelijk getransformeerd tot leefruimte voor rolstoelers, rolschaatsers, fietsers, ruiters, wandelaars en andere natuurbelevers.
Lees de Verklaring van Lille!
De budgetten van de Europese Unie zijn niet afhankelijk van locale of regionale autoriteiten, evenmin als charitatieve instellingen die de beleving van natuur en landschap ondersteunen.
Vrijwilligers
Nederland heeft een bloeiende cultuur van vrijwilligerswerk, vrijwilligers die dankzij scholing en democratie bovendien goed de weg weten in de wereld van geld en politiek. Vooral vrijwilligers in natuur en landschap zijn bovendien bereid om zwaar werk te doen om de natuur toegankelijk te maken. Onder deze vrijwilligers waren al vele pioniers die het (fiets)wiel telkens opnieuw uitvonden..
De stichting
Voor het eerst sinds het  bestaan van de fiets wordt nu ook alle informatie over bestaande fietsvoorzieningen op een rij gezet, niet alleen ligging, techniek, financiering, maar ook de juridische status die fietsvoorzieningen kunnen hebben. Om meedenken door het publiek te stimuleren komt er een website die de paden toont, de knelpunten laat zien en discussiemogelijkheden biedt.
Voor publicatie van kaarten en gidsen werkt de stichting samen met de cartografen van smulderskompas.

Fietspadverenigingen etc.
Vrijwilligers in natuur en landschap die natuurbeleving zonder auto bereikbaar helpen maken: (lijst onvolledig)
voorz.: Jan Willem Gast
email: janwgast@zonnet.nl
St. Het Drentse Fietspad
Reeakker 2
9451 HL Rolde
KvK 41017439
Recreatieschap Achterhoek Liemers
(waarin opgenomen VRIGA Vereniging Rijwielpaden in Gelderse Achterhoek)
Spalderkampseweg 1
6999 AG Hummelo
0314-381745
Utrechtse Recreatieschappen
(waarin opgenomen Fietspadenvereniging Utrecht Met Omstreken)
Kanaalweg 95b
Utrecht
RGV Fietspaden BV
(waarin opgenomen vier
Veluwse Rijwielpadverenigingen)
Kermisland 110
6825 JC Arnhem
026-3848800
email:
info@rgv.nl |
F. van Duist
Tel: 053 5721420
Oldenhof 8
8111 BL Heeten
0572 - 38 08 02
De heer Molleman
Dorpsstraat 32
7136 LM Zieuwent
telefoon 0544 351 598
(zoek: fiets- en wandelpaden)
(ook: Vrienden van de Kerkepaden)
Abbinksweg 9
7156  RW Beltrum
Commissie Fietspaden Harreveld
J. de Mooy
Kerkstraat 21
7135  JJ Harreveld
0544-373626
Stichting Kerkepaden Mariënvelde
dhr. Rouwhorst
Waalderweg 12
7263 RW  Mariënvelde
0544-351245
of:
Amaliahof 5
7621 DG RUURLO
Stichting Kerkepaden Noordijk
G L Rutgersweg 33 A
7161 PE  NEEDE
Stichting Kerkepaden Rietmolen      
Past C M v Everdingenstr 1  
7165 AH Rietmolen
Vragenders Belang
Lageschaar dhr. L.A.M.
Beumweg 16
7134 NR  VRAGENDER
Groen Goed Lievelde
Siemes dhr. heer
Droebertweg 4
7137 HB   LIEVELDE
Stichting Kerk- en Fietspaden Sinderen
Groot Nibbelink, dhr/mw M..
Sinderenseweg 107
7065 BH  SINDEREN
Heurns Belang
Ormel dhr. E.
Apenhorsterweg 4
7095 BE  DE HEURNE
of: D.H. Keuperweg 20
7095 AW De Heurnenationale fietsPADENstichting
voor natuurbeleving van deur tot deur
voorl. secretariaat:
Snelleveldstraat 27
1107 VS Amsterdam Zuidoost
tel 0625-088490, mail: info@fietspadenstichting.nl
!!! VAKATURES !!!                                                                           
fietsen leuker maken
NF-routes en NF-paden
padendatabase
knelpuntenvisualisatie
maatschappelijk debat
juridische en materiële ondersteuning