fietskop.jpgVAKATURES

De stichting heeft vakatures in alle regio's van Nederland, maar vooral in het westen. In willekeurige volgorde, en combinaties van functies zijn mogelijk:

Bestuursleden

Rentmeesters

Publiciteitsmanagers

Copywriters

Fotografen

Webbouwers

Grafisch vormgevers

Uitvoerders

Voorlieden

Grondwerkers

Wegenbouwers

Bosbouwers

Waterbouwkundigen

Veldbiologen

(Van elke vakature komt een webpagina)

Van alle medewerkers wordt naast enthousiasme voor het recreatieve fietsen en een tomeloze inzet ook aantoonbare vaardigheid in het werkveld gevraagd, en daarnaast een fijne neus voor autovrije routes en het vermogen om in verschillende sociale omgevingen actief te zijn.

Weblog
Discussie over al deze onderwerpen is mogelijk via
www.fietspadenstichting.blogspot.com
of
www.padenstichting.blogspot.com

Naast of na een baan??

Vrijwilligers zonder baan zijn voor het publiek het meest zichtbaar: ze timmeren aan de weg  als anderen op kantoor zitten of in de file staan.
Natuurlijk is het buitenleven ook in het weekeinde goed te genieten: met wat passen en meten is buitenwerk ook voor mensen met een baan weggelegd.

Het noeste kantoorwerk aan de telefoon is minder zichtbaar, net zomin als het werken aan correspondentie en publiciteitsmateriaal. Contact leggen onder kantoortijd doe je toch het makkelijkst wanneer je wat mensen kent en weet waar ze mee bezig zijn. Als het niet teveel wordt dan kan dat naast een baan.
Wanneer je weet wat je zelf wilt en kunt doen, maak je je eigen lijst met vakatures. De stichting kan misschien helpen om de juiste mensen voor de klus te vinden.

Als je een baan gehad hebt maar tijd en kracht ziet voor een nieuwe uitdaging, dan is je ervaring ook erg welkom bij de stichting: behalve nieuwe wegen vinden wil de stichting ook heel graag in contact komen met mensen die weten hoe de hazen gaan.

Uitstapjes
 
Een feestcommissie is er nog niet; er zijn nog geen wapenfeiten te vieren. Toch vinden de initiatiefnemers van de stichting het belangrijk een sterke horizontale organisatie op te bouwen: plezier van het samenwerken moet van meet af net zo belangrijk zijn als het goede doel.

Om te voorkomen dat kantoormensen en netwerkers vervreemden van de praktijk van het buitenwerken in weer en wind, zullen uitstapjes met elkaar evenveel accent krijgen als de functionele omgang met elkaar.
nationale fietsPADENstichting
voor natuurbeleving van deur tot deur
voorl. secretariaat:
Paasheuvelweg 44
1105 BJ Amsterdam Zuidoost
tel 020-5241028, mail: info@fietspadenstichting.nl
!!! VAKATURES !!!                                                                           
fietsen leuker maken
NF-routes en NF-paden
padendatabase
knelpuntenvisualisatie
maatschappelijk debat
juridische en materiële ondersteuning