Belangrijke fietsinformatie

Landelijke Fietsroutes 1


Landelijke Fietsroutes 2

(Stichting Landelijk Fietsplatform)
COLLECTORSITEM, wordt niet meer herdrukt!
Een heldere vakantiegids voor de toerfietser. De enige die ook onbewegwijzerde LF-trajecten bevat. Door de exacte rij-instructies en de aanvullende kaarten heeft de gebruiker alles wat nodig is om een route uit te stippelen. Inclusief een lijst met overnachtingsadressen..
ISBN:   9058811433  (dl 1)  
ISBN:   9058811441  (dl 2)
Pagina's: 128  Prijs:   e17,50


Alle fietsroutes van Nederland   
(Bas van der Post)
Deze gids zet het overstelpende aanbod van fietsroutes in Nederland op een rij. Alle 3000 routes staan per provincie  vermeld. De 25 mooiste worden geheel beschreven, compleet met achtergrondinformatie en routekaartjes.
ISBN:   9058810690  Pagina's: 96  Prijs:   e 14,50

Landelijke Fietsatlas Nederland 1:100.000, atlas met LF-routes en knooppuntroutes
full colour, ca. 196 pags 14,8 x 21 cm met zipspiraal en titelflap over de snee,
Bevat: knooppuntroutes, LF-routes, fietspaden, campings en horeca, attracties, op een geografisch verantwoorde ondergrond.
prijs ca 24,90


Grote Knooppuntenatlas voor korte en lange fietstochten: Zeeland, Brabant en Limburg, natuurkaart 1:60.000
full colour, ca. 320 pags. 10 x 20 cm, genaaide paperback,
Bevat: knooppuntroutes, LF-routes, fietspaden, campings en horeca, attracties, op een ondergrond met alle verharde, halfverharde en onverharde wegen, wegwijzers en gedetailleerde landschapsinformatie.
prijs ca. 19,90

Knooppuntenkaart Brabant 1:60.000
deel 1: west van Den Bosch
deel 2: Breda / Eindhoven
deel 3: oost van Den Bosch
Elk kaartblad 60 x 100 cm, gevouwen tot 10 x 25 cm full colour dubbelzijdig, 50 x 70 km
Bevat: knooppuntroutes, LF-routes, fietspaden, campings en horeca, attracties, op een ondergrond met alle verharde, halfverharde en onverharde wegen, wegwijzers en MEER landschapsinformatie dan stafkaarten op deze schaal...
prijs ca. 6,95 per kaart
routeoverzichtkaart
fietskop.jpg
nationale Fietspadenstichting
voor natuurbeleving van deur tot deur
voorl. secretariaat:
Snelleveldstraat 27
1107 VS Amsterdam Zuidoost
tel 0625-088490, mail: info@fietspadenstichting.nl
!!! VAKATURES !!!                                                                        
fietsen leuker maken
NF-routes en NF-paden: een keurmerk
padendatabase
knelpuntenvisualisatie
maatschappelijk debat
juridische en materiële ondersteuning
NF-ROUTES en NF-PADEN
N staat voor natuur, F staat voor fiets. De nationale fietspadenstichting staat voor natuurbeleving op de fiets, net zoals de fietspadenverenigingen die tot in de jaren '70 de meeste recreatieve fietspaden hebben aangelegd. Nu steeds meer plattelandswegen worden ontdekt door tomtommers, wil de stichting vooral in gebieden waar nog nooit een fietspadenvereniging is geweest, vrijwilligers stimuleren om zelf planners en uitwerkers van nieuwe fietspadenplannen te worden. NF-paden aan te leggen dus, (een beetje zoals www.padenheeten.nl of fietspadenhaaksbergen.nl). De stichting heeft nog geen padenplan klaarliggen, maar ze helpt met het aanwijzen van NF-routes bestuurders en recreanten om vakantietochten of wegwijzerplannen uit te stippelen. Juist waar Landelijk Fietsplatform zijn onbewegwijzerde routes onlangs heeft afgestoten, is met het lanceren van de NF-routes een volgende stap gezet om Nederland weer een stukje leuker voor fietsers te maken. De stichting moedigt fietsers ook aan om zelf mee te denken over fietsmogelijkheden. De eerste NF-routes zijn opgenomen in hiernaast vermelde gidsen!

Wilde plakkers
Voor het markeren van NF-routes heeft de stichting duurzame groen op witte vynylklevers ontwikkeld. Ook kan de stichting helpen aan een lijst van belanghebbenden die toestemming kunnen verlenen om de wegwijzers aan bestaand wegmeubilair of bomen te hechten.
Bij de keuze van een goede achtergrond moet gelet worden op zichtlocatie, vandaalonvriendelijke plakhoogte, en op duurzame aanwezigheid van het wegmeubilair. (Veel palen hebben een extreem korte vervangingscyclus).

Marketing paden en routes
Fietsgidsen en fietsrouteplanners maken het leven leuker.
De stichting is het adres om alle fietspaden van Nederland in het zonnetje worden gezet.

Door het NF-keurmerk geven we aandacht aan routes waarin veel paden verwerkt zijn en drukke wegen slim gekruisd worden.

Wie alvast een breed overzicht wil hebben van gepubliceerde fietsroutes, hebben we hiernaast een paar aanraders. Alle genoemde boeken zijn verkrijgbaar in de boekhandel.

Weblog
Discussie over al deze onderwerpen is mogelijk via
www.fietspadenstichting.blogspot.com

Uitgever of keurmerk?
Het redigeren van gidsen en kaarten maakt de stichting niet tot een concurrent van plaatselijke publicisten, integendeel.
De stichting draagt actief bij aan uitgaven van derden door te bevorderen dat informatie herbruikbaar is.

De prijs van informatie over paden en wegen is gek genoeg al sinds het ontstaan van de cartografie indirect gekoppeld aan het kadaster, dat zijn tarieven berekent over de waarde van het onroerend goed wat geregistreerd is.
Wil je gedetailleerde informatie over een groot gebied publiceren, dan kan dat prijstechnisch eigenlijk niet, en moet je maar zelf een schetsje maken op grond van vermoedens, plannen en herinneringen van “mensen die er geweest zijn”

De democratisering van de satellietfotografie heeft dit alles veranderd.
Beweringen van auteurs en uitgevers kunnen achter het beeldscherm gecheckd worden. Kwaliteit is een voorwaarde vooraf geworden, selectie en verpakking zijn voor moderne uitgevers het product.