fietskop.jpg


Fietsen leuker maken
Fietsen is al heel leuk.
Veertien miljoen Nederlanders "doen" het, zeven miljoen zelfs vaker dan een keer per week.
Wanneer je slapen, eten, televisie kijken, lopen en dergelijke vanzelfsprekendheden niet meetelt, dan is fietsen zelfs met afstand onze nationale sport nummer één.

Er wordt ook al iets gedaan om het fietsen te bevorderen: er worden veel en kostbare paden langs drukke wegen aangelegd, er worden veel wegwijzers geplaatst, ook langs minder drukke wegen en speciale fietswegen, en er worden veel kaarten en gidsen uitgegeven.

Fietsen is namelijk belangrijk:

gezondheid 
(iedereen moet minstens 30 maar liever 60 minuten per dag matig intensief bewegen),
mileu 
(op de fiets vervuil je niets, de eerste 10 à 20 schone kilometers heb je zo al gescoord),
recreatie
(tijdens het fietsen zet je muizenissen uit je hoofd),  
gezelligheid of privégesprek
(met je gezelschap zit je in een unieke cocon)
economie
(in de stilte kom je op een idee en neem je afstand van dilemma's en conflicten)
natuur beleving
(ook 18- en 65+ zonder rijbewijs kunnen zo de stad uit)
verkeer
(27% van alle verplaatsingen kunnen ze er in de file en op de parkeerplaats niet bij hebben, dus blijf fietsen)
integratie 
(je bent pas nederlander als je fietst...)

Weblog
Discussie over al deze onderwerpen is mogelijk via
www.fietspadenstichting.blogspot.com


Hoezo niet leuk?
Dit rijtje toont tevens aan dat het fietsen niet vanzelf spreekt. Fietsen in de uitlaatgassen is niet gezond, fietsers hebben na brommers per kilometer de meeste letselschade, rustige paden zijn vaak ver weg, en tot overmaat van ramp denken beleidsmakers vaak alleen aan het nut van het fietsen (van A naar B) en vergeten ze dat het ook leuk moet zijn om de uitdaging van weer en wind aan te gaan...

Sinds voorlopers van de Fietspadenstichting in de jaren '70 besloten dat er eerder routes dan paden moesten komen, is er dan ook iets veranderd:

-het aantal auto's is verdrievoudigd
-een derde van alle overwegen is gesloten
-nieuwe routeplanners sturen autoverkeer langs voorheen rustige wegen
-vrijwel alle fietspadenverenigingen zijn opgeheven
-attractieterreinen met parkeerplaatsen zijn een kernactiviteit van de recreatieschappen die fietspaden hebben geërfd
-belangenbehartiging richt zich vooral op het woonwerkverkeer en op de vakantiefietser, niet op de kwaliteit van dagelijkse ommetjes, zeker niet rond stedelijke gebieden

Wat kan de stichting doen?
-paden aanleggen
(voetbruggen, overhaaltjes, overmaatse dassentunnels, en wat maar helpen kan) overal waar kleine ingrepen de bewegingsvrijheid van fietsers verbeteren
-kaarten en gidsen maken 
(maar dan kaarten die echt laten zien waar het rustig is), en een nationale database van fietspaden bouwen om zowel de fietser als de toeristische branche en de overheden van dienst te zijn
-knelpunten oplossen
(sommige nuttige paden staan al dertig jaar op plankaarten zonder uitgevoerd te worden; wij halen ze uit de la en gaan ermee aan de slag)

geef een impuls!
aan plannen die al dertig jaar bij woorden zijn gebleven. Wordt vrijwilliger, wordt donateur of praat mee.


nationale fietsPADENstichting
voor natuurbeleving van deur tot deur
voorl. secretariaat:
Snelleveldstraat 27
1107 VS Amsterdam Zuidoost
tel 0625-088490, mail: info@fietspadenstichting.nl
!!! VAKATURES !!!       WELKOMSTCADEAU                                                                      
fietsen leuker maken
NF-routes en NF-paden
padendatabase
knelpuntenvisualisatie
maatschappelijk debat
juridische en materiële ondersteuning